Menu
800 800 110

Vonkajšie okenné žalúzie Zetta 90

Exteriérová žalúzia Zetta 90 je technologicky najvyspelejšia vonkajšia okenná žalúzia v oblasti exteriérovej tieniacej techniky, vhodná na zatienenie rodinných domov aj administratívnych budov. Lamely široké 9 cm sú v tvare písmena Z. V zavretom stave vytvárajú lamely celistvú plochu, ktorá zaručuje dokonalé zatienenie. Guma vlisovaná po celej dĺžke lamely zvyšuje termoregulačný efekt žalúzie. Oproti žalúzii Zetta 70 sa vonkajšie okenné žalúzie Zetta 90 hodia na zatieňovanie väčších plôch, pretože lamely pôsobia opticky väčším dojmom. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu. Variabilita montáže, moderný až technický dizajn a dokonalé zatienenie tvoria z tejto vonkajšej okenné žalúzie unikátny tieniaci prvok pre všetky typy objektov.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • vysoký stupeň zatienenia, 
 • termoregulačný aj ochranný efekt, 
 • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku, 
 • dolný profil z extrudovaného hliníka,
 • možnosť elektrického ovládania, 
 • znížená hlučnosť žalúzie (vlisovaná guma), 
 • maximálna garantovaná plocha 24 m2.

Referencie

Spôsob ovládania

 • manuálne – kľukou
 • elektricky - diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozměry

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 4000 mm (pre ovládanie kľukou) / 6000* mm (pre ovládanie motorom) 
 • maximálna výška: 4000 mm 
 • maximálna plocha: 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 24 m2 (pre ovládanie motorom) 

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru - pozri Odolnosť voči vetru, nižšie na stránke. 

Atypické rozmery nevyrábame.

Technické parametre

Nákres lamely Zetta 90

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
Vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P 001
56 × 58
Fe
6053
P 001/2
56 × 60
Al
6053
P 012/1
93 × 14
Al
6054
P 037
0,42 × 113
Al
6055
P 029/1
80 × 9,5
PES
P 028
8 × 0,34
PES
Farba Štandard:
pozink. plech
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho
vzorkovníka ISOTRA, a  s.

Štandard: elox

Ostatné RAL v nástreku biela

biela sivá

Farebné vyhotovenie

6070

Základné farby RAL pre lamelu

 • 1015 1015
 • 3000 S 3000 S
 • 5014 5014
 • 7016 7016
 • 7035 7035
 • 7038 7038
 • 7048 7048
 • 8014 8014
 • 9005 9005
 • 9006 9006
 • 9007 9007
 • 7022 7022
 • 7021 7021
 • 9010 9010
 • 9016 9016
 • DB 703 DB 703
 • VSR 780 VSR 780

Príplatkové farby RAL pre lamelu

 • 3004 3004
 • 5002 5002
 • 6005 6005
 • 9002 9002
 • DB 702 DB 702
 • W 210 W 210

Príplatkové farby Isotra System Decoral 1 pre box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil

 • ISD110 ISD110
 • ISD120 ISD120
 • ISD130 ISD130
 • ISD140 ISD140
 • ISD150 ISD150
 • ISD160 ISD160
 • ISD210 ISD210
 • ISD220 ISD220
 • ISD230 ISD230
 • ISD310 ISD310
 • ISD152 ISD152
 • ISD154 ISD154
 • ISD200 ISD200
 • ISD212 ISD212
 • ISD214 ISD214
 • ISD222 ISD222

Príplatkové farby Isotra System Decoral 2 pre box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil

 • ISD500 ISD500
 • ISD510 ISD510
 • ISD600 ISD600
 • ISD610 ISD610
 • ISD620 ISD620
 • ISD630 ISD630
 • ISD640 ISD640
 • ISD700 ISD700

Uvedené farby sú iba orientačné. Ak chcete vidieť farbu v skutočnosti, odporúčame navštíviť niektorého z našich obchodných partnerov a vyžiadať si fyzický vzorkovník. Prípadnú reklamáciu pre výber nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronicky nemôžeme uznať. Vybrať obchodného partnera.

Varianty vyhotovenia Zetty 90

Windstabil

 • Žaluzie s vyšší odolností proti větru

Pomocná vodiací lanka

Šírka žalúzie (mm) Počet pomocných lanok
do 1499 2 pcs (připevnený na vodíciach lištách)
1500 – 1999 2 pcs (připevnený na vodíciach lištách + 1 ks uprostred)
2000 3000 2 pcs (připevnený na vodíciach lištách + 2 ks uprostred)

Odolnosť proti vetru table

Základné charakterístiky Vlastnosť
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 400
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 5 8 4 7 3 6 2 5 1 4 0 3
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 74 61 49 38 28 19
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 400
Odolnosť proti vetru class 4 7 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 61 49 38 28 19 11
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094  (according to chosen slat colour)*

Varianty montáže

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop / stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop / stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop / stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantoch: krycia schránka priznaná / krycia schránka včlenená do zatepľovacieho systému alebo obvodového plášťa.

Špecifická montáž

 • Samonosná verzia (upevnenie žalúzie na vodiacich lištách) 
 • Fasádna verzia (guľatá kazeta; montáž na fasádu) 
 • Montáž do prekladu Heluz (zapustené vodiace lišty)
 • Montáž do prekladu Porotherm (vhodné pre samonosné verzie) 
 • Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanálu

S montážou do prekladu treba počítať už vo fáze projektu rodinného domu.

Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanálu Bravo

Limitné rozmery pre variant Bravo

 • minimálna šírka: 600 / 720* mm
 • maximálna šírka: 3500 / 1800* mm 
 • maximálna výška: 2500 mm
 • maximálna plocha: 9 m2 / 3* m2 

*verzia so sieťou proti hmyzu
Pozn.: Max. výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 210 mm.

Samonosná žalúzie Viva

Limitné rozmery pre variant Viva

VIVA Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
min. max. min. max. max.
bez siete proti hmyzu 600 4000 500 3000* 10,5 (motor)
so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500* 3
* Viď tabuľka „Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm“ Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm

Typ žalúzie Výška žalúzie (mm)
Cetta 60 Flexi 3500
Cetta 65 2400
Cetta 80 2800
Cetta 80 Flexi 3000
Cetta 80 Slim 3000
Cetta 100 Flexi 4000
Setta 65 2400
Setta 90 3000
Zetta 70 2600
Zetta 90 3000

Zetta 90 do prekladu

Garantované rozmery pro žalúzie Zetta 90 do prekladu

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 3850 mm 
 • maximálna výška: 1900 mm 
 • maximálna plocha: 8 m2

Odolnosť proti vetru

Skúšky odolnosti proti vetru vykonalo Centrum stavebného inžinierstva, a. s., v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Zetta 90 - vedenie lištou

Základné charakterístiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 4 7 3 6 2 5  1 4
Max. rychlost vetra vmax (km/h)  61  49  38  28
Max. účinná výška krídla  Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500  5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Odolnosť proti vetru class 3 0 2 0 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Zetta 90 - vedenie lankom

Základné charakterístiky Vlastnosť
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000  3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 3     2   5 1 4 0 3 0 2 1 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h)  49  38   28  19  11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800  4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Odolnosť proti vetru class 2 5 1 4 0 3 2 0 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 38     28  19 11 5 1 0
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Na stiahnutie

Zaujal vás tento produkt? Máte otázky?

Radi vám odpovieme na vaše otázky. Stačí vyplniť formulár a najneskôr do 3 pracovných dní vám odpovieme.captcha

Odoslaním otázky súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti podľa ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb. v znení neskorších predpisov
na elektronickú adresu odosielateľa. Odosielateľ správy si je plne vedomý toho, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti odvolať,
pre prijatie jednotlivej správy aj pre prijímanie obchodných oznámení.