Plusy

Prednosti & výhody

  • nízka výška nábalu,
  • vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal,
  • vysoký stupeň zatienenia,
  • termoregulačný i ochranný efekt,
  • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku.
Preskúmajte

Farebné prevedenie

Farby tu uvedené sú iba orientačné. Ak chcete farbu vidieť v skutočnosti, odporúčame navštíviť niektorého z našich obchodných partnerov a vyžiadať si fyzický vzorkovník. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu výberu nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronickou cestou nemôžeme pristúpiť.
Vybrať vhodného partnera
Spôsoby

Ovládanie

manuálně
kľukou
elektricky
diaľkovým ovládačom alebo vypínačom
Garantované

Rozmery

minimálna šírka
600 mm
maximálna šírka Cetta Flexi 80
4000 mm (pre ovládanie motorom)
maximálna šírka Cetta Flexi 60 a 100
6000* mm (pre ovládanie motorom)
maximálna výška
4000 mm
maximálna plocha
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
16 m2 (pre ovládanie motorom)
* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – pozri Odolnosť proti vetru, nižšie na stránke.

Atypické rozmery nevyrábame.
Garantované rozmery

Technické parametre

Prehľad tvarov a rozmerov lamiel Cetta Flexi.

Cetta 60 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
vodiaci lišta lanko
Obchodný názov

P 001/1 P 001/2 P 021/26
O 105

Pozri technický manuál P 036
P 030/5 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 64,5 × 12 0,42 × 60 Pozri technický manuál Ø 3,2 52 × 65 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu rez profilu        
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox.
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá
čierna
sivá
čierna

Cetta 80 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
vodiaci lišta lanko
Obchodný názov

P 001/1 P 001/2 P 012/25
S 037

Pozri technický manuál P 036/1
P 030/4 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 83 × 13 0,42 × 113 Pozri technický manuál Ø 3,2 69 × 85 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu tvar lamely        
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox
Ostatné RAL v nástreku
sivá
sivá
čierna
sivá
čierna

Cetta 100 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
vodiaci lišta lanko
Obchodný názov

P 001/1 P 001/2 P 012/27
S 317
Pozri technický manuál P 036
P 030/6 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 103,5 × 17 0,40 × 100 Pozri technický manuál Ø 3,2 85 × 105 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu tvar lamely        
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá
čierna
sivá
čierna

Atypické prevedenia nevyrábame

Odolnosť proti vetru

Skúšky odolnosti proti vetru boli vykonané Centrom stavebného inžinierstva, a.s. v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Cetta Flexi 60 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2 500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 60 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 80 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
  Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38  28  19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Trieda odolnosti vetra 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 28 19 11 5 1 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 80 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11
Max. účinná výška krídla  Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 100 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 100 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*
Opýtajte sa nás

Zaujal Vás produkt?

Radi vám odpovieme na vaše otázky, stačí vyplniť formulár a my Vám najneskôr do 3 pracovných dní odpovieme.
Odoslaním otázky súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti, podľa ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb. v znení noviel, na elektronickú adresu odosielateľa. Odosielateľ správy si je plne vedomý toho, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti odvolať, a to ako pre prijatie jednotlivej správy, tak pre prijímanie obchodných oznámení.