Menu
800 800 110

Kariéra

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,,
ak sa práve rozhodujete stať sa súčasťou tímu ISOTRA, a. s., ktorý tvorí približne 400 zamestnancov, dovoľte, aby sme vám poskytli stručné informácie o našej spoločnosti a tým vám uľahčili rozhodovanie.

ISOTRA, a. s., je významná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou zaoberajúca sa vývojom a výrobou tieniacej techniky a výplní stavebných otvorov (okien a dverí). Okrem tejto základnej oblasti podnikania zabezpečujeme mnoho ďalších činností, od návrhu vývojového plánu cez výrobu nástrojov, lisovanie, lakovanie, vlastnú výrobu a montáž až po záručný a pozáručný servis koncovým zákazníkom..

Naša spoločnosť má poprednú pozíciu na slovenskom trhu a exportuje do viac ako 30 krajín sveta. Toto naše postavenie je výslednicou nielen reštrukturalizácie a zmien v technologickej a investičnej oblasti, ale predovšetkým je výsledkom zmien postojov a správania ľudí. Vieme, že mať veľmi kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov nám pomôže udržať si dobré postavenie na trhu v súčasnosti aj v budúcnosti. Našim zamestnancom preto ponúkame mnoho zamestnaneckých výhod, o ktorých sa dozviete viac v sekcii „Benefity“.
Vytvoríme vám podmienky pre dobrý zárobok a zodpovedajúce sociálne zázemie. Otvorenou komunikáciou so zamestnancami sa snažíme o pochopenie vzájomných potrieb a ich približovanie. Pre úspech firmy je rozhodujúci zdravo fungujúci kolektív zamestnancov.

Vieme, že nástup do nového zamestnania je pre väčšinu ľudí dôležitou zmenou, ktorá sa premieta aj do osobného života. Najmä prvé dni spoznáva zamestnanec veľa nových vecí (pracovisko, spolupracovníkov, firemnú kultúru a iné) a dostáva mnoho nových informácií. Veríme, že s našou pomocou zvládnete toto obdobie v čo najkratšom čase a stanete sa čoskoro platným členom nášho tímu.

Ak ste sa rozhodli posilniť náš tím, prajem vám, aby sa naplnili všetky vaše očakávania spojené s novým zamestnaním.

Mgr. Josef Byrtus
personálny riaditeľ

Kariéra