Kariéra v ISOTRA a.s.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

ak sa práve rozhodujete stať sa súčasťou tímu ISOTRA, a.s., ktorý tvorí cca 560 zamestnancov, potom nám dovoľte, aby sme Vám poskytli stručné informácie o našej spoločnosti a tým Vám uľahčili Vaše rozhodovanie.

ISOTRA, a.s. je významná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou zaoberajúca sa vývojom a výrobou tieniacej techniky. Okrem tejto základnej oblasti podnikania zabezpečujeme mnoho ďalších činností, od návrhu vývojového plánu, cez výrobu nástrojov, lisovanie, lakovanie, vlastnú výrobu, montáž, až po záručný a pozáručný servis koncovým zákazníkom.

Naša spoločnosť zaujíma poprednú pozíciu na slovenskom trhu a exportuje do viac ako 45 krajín sveta. Toto naše postavenie je výslednicou nielen reštrukturalizácie a zmien v oblasti technologickej a investičnej, ale predovšetkým zmien postojov a správania ľudí. Vieme, že mať vysoko kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov nám pomôže udržať si dobré postavenie na trhu v súčasnej dobe aj v budúcnosti. Preto našim zamestnancom ponúkame rad zamestnaneckých výhod, o ktorých sa viac dozviete v sekcii „Benefity“.

Vytvoríme Vám podmienky pre dobrý zárobok a zodpovedajúce sociálne zázemie. Otvorenou komunikáciou so zamestnancami sa snažíme o pochopenie vzájomných potrieb a ich približovaní. Pre úspech firmy je rozhodujúci zdravo fungujúci kolektív zamestnancov.

Vieme, že nástup do nového zamestnania je pre väčšinu ľudí dôležitou zmenou, ktorá sa premieta aj do osobného života. Najmä prvé dni zamestnanec spoznáva veľa nových vecí (pracovisko, spolupracovníkov, firemnú kultúru a i.) A dostáva veľa nových informácií. Veríme, že s našou pomocou toto obdobie zvládnete v čo možno najkratšom čase a stanete sa čoskoro platným členom nášho tímu.

Ak ste sa rozhodli posilniť náš tím, prajem Vám, aby sa naplnili všetky Vaše očakávania spojené s novým zamestnaním.

Mgr. Josef Byrtus
personálny riaditeľ