Výroba komponentov

Dôležitou súčasťou výrobného programu spoločnosti ISOTRA je výroba plastových komponentov, plastových výliskov, plechových a hliníkových komponentov pre vlastnú výrobu aj pre ostatných výrobcov tieniacej techniky. Prevažnú časť výroby tvoria plastové komponenty pre vlastnú výrobu. Voľné kapacity dopĺňame výrobou pre zákazníkov z pletiarskeho priemyslu, elektropriemyslu a strojárenstva. Vybavení sme aj práškovou lakovňou zameranou na komaxitovanie hliníkových profilov, plechov a dielov pre vlastnú výrobu žalúzií aj na zákazku.

VýliskyPlechové komponenty

Technológia vstrekovania termoplastov

Spoločnosť ISOTRA vlastní vstrekovňu termoplastov vybavenú centrálnou chladiacou jednotkou s uzavretým chladiacim okruhom.

Strojné vybavenie vstrekovne

  • lisy ENGEL - 45 – 150 t uzatváracia sila
  • lisy Battenfeld - 30 – 180 t uzatváracia sila
  • lisy CS - 100 t uzatváracia sila
  • lisy Arburg - 50 t uzatváracia sila

Finálne výrobky vstrekovne

  • plastové komponenty pre vlastnú výrobu tieniacej techniky
  • plastové výlisky pre externých zákazníkov

Vstrekovňa

Technologie vstřikování termoplastůTechnologie vstřikování termoplastůTechnologie vstřikování termoplastůTechnologie vstřikování termoplastů

Prevažnú časť výroby však tvoria plastové komponenty pre vlastnú výrobu.

Technologie vstřikování termoplastůTechnologie vstřikování termoplastů

Voľné kapacity dopĺňame výrobou pre zákazníkov z pletiarskeho priemyslu, elektropriemyslu a strojárenstva. Spracúvame tieto druhy plastov: PA, POM, PE, ABS, PP, PC, PS.

Technológia lisovania plechových dielov

K strojovému vybaveniu spoločnosti ISOTRA patrí niekoľko excentrických lisov s lisovacou silou10-100 t, na ktorých sa pomocou strižných nástrojov zhotovujú kovové komponenty k žalúziám, napr. spojky rebríčkov, vešiaky žalúzií, vodiace lišty a diely z hliníkových polotovarov.

Finálne výrobky lisovne plechových dielov

  • plechové komponenty pre výrobu žalúzií
  • Al komponenty

Lisovna plechových dielov

Technologie lisování plechových dílůTechnologie lisování plechových dílů

Technológia práškového lakovania

Prášková lakovňa je zameraná na komaxitovanie hliníkových profilov, plechov a dielov. Technológia firmy DATEL je vybavená odmasťovacím boxom a vypaľovacou pecou s dĺžkou 6 m.

Služby práškovej lakovne

  • lakovanie plechových dielov k žalúziám (krycie plechy, vodiace lišty a ďalšie)
  • lakovanie plechových dielov na zákazku

Spracúvame práškové farby vo verzii fasádne PES s certifikátmi Qualicoat.

Voľné kapacity ponúkame zákazníkom z oblasti tieniacej techniky a aj záujemcom o technológiu práškového lakovania.

Technologie práškového lakováníTechnologie práškového lakováníTechnologie práškového lakování