Hľadať
Sezónne témy
15. decembra 2022

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

Ing. Aneta Paroulková
3 min.
83 prečítanie
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
16. septembra si pripomíname medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. Čo môžeme urobiť my sami pre jej zacelenie? A aké sú ďalšie spôsoby, ktorými pomáhať našej planéte? Každý z nás môže prispieť.

Montrealský protokol

V roku 1987, teda pred 35 rokmi, bol podpísaný Montrealský protokol. Ten vymenúva viac ako sto látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a určuje záväzné termíny, kedy musia svetové štáty ukončiť ich výrobu. Ide o jedinú medzištátnu zmluvu ohľadne životného prostredia, ktorú ratifikovali všetky štáty sveta.

Do roku 2009 sa podarilo eliminovať spotrebu 98 % chemických látok, ktoré protokol vymenováva. Napriek tomu je úplná obnova ozónovej vrstvy otázkou mnohých ďalších desaťročí: pri striktnom dodržiavaní protokolu by sa mala ozónová vrstva dostať do stavu ako pred rokom 1980 až zhruba za tridsať alebo štyridsať rokov.

Čo môžeme urobiť my?

Nepoužívať výrobky obsahujúce nebezpečné freóny a halóny – našťastie už sa vyskytujú čoraz menej. Ak máte staršie chladiace alebo klimatizačné zariadenie, ktoré ešte používa freóny, inovujte. Ďalší príspevok ku kvalite ovzdušia a stavu ozónovej vrstvy je obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy. Automobilová a kamiónová doprava produkuje oxidy dusíka, ktoré sú pre ozónovú vrstvu taktiež škodlivé.

Starostlivosť o planétu

Ozónovou vrstvou starostlivosť o životné prostredie nekončí. Okrem rednutia ozónovej vrstvy sa stretávame aj s inou vrstvou v atmosfére: príliš veľa CO2 vypúšťaného do ovzdušia spôsobuje skleníkový efekt a otepľovanie našej planéty.

Znižovanie emisií CO2 je dlhodobý projekt pre vlády všetkých krajín, ale aj pre jednotlivcov. Okrem obmedzenia cestovania autom a lietadlom najviac pomôže šetrenie energiami. Čo bude mať navyše pozitívny vplyv aj na našu peňaženku.

O šetrení energiami sme písali napríklad v tomto článku. Teplo v interiéri pomôžu udržať napríklad aj vonkajšie žalúzie alebo screenové rolety. To samozrejme nie je ich jediná výhoda, a to ani s ohľadom na úspory energie: v lete naopak odrážajú páliace slnečné lúče a umožňujú tak šetriť za klimatizáciu.

Najnovšie

Sezónne témy
25. novembra 2022

Užite si advent aj bez adventných trhov

Ing. Kateřina Jelenová
3 min.
83 prečítanie
Užite si advent aj bez adventných trhov
Nenechajte sa otráviť: advent je možné si užiť aj doma alebo na záhrade.
Sezónne témy
24. novembra 2022

Leto v záhradke: práca aj odpočinok

Ing. Aneta Paroulková
3 min.
83 prečítanie
Leto v záhradke: práca aj odpočinok
Leto buď pochválené. Svetlo dlho do večera, teploty lákajúce na opaľovanie na ležadle alebo zvlaženie v bazéne a bohatý zber z ovocnej a zeleninovej záhrady. Na čo by sme v letných mesiacoch nemali v záhradke zabudnúť - a akú relaxáciu si naopak nenechať ujsť?