Hľadať
Sezónne témy
15. decembra 2022

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

Ing. Aneta Paroulková
3 min.
191 prečítanie
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
16. septembra si pripomíname medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. Čo môžeme urobiť my sami pre jej zacelenie? A aké sú ďalšie spôsoby, ktorými pomáhať našej planéte? Každý z nás môže prispieť.

Montrealský protokol

V roku 1987, teda pred 35 rokmi, bol podpísaný Montrealský protokol. Ten vymenúva viac ako sto látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a určuje záväzné termíny, kedy musia svetové štáty ukončiť ich výrobu. Ide o jedinú medzištátnu zmluvu ohľadne životného prostredia, ktorú ratifikovali všetky štáty sveta.

Do roku 2009 sa podarilo eliminovať spotrebu 98 % chemických látok, ktoré protokol vymenováva. Napriek tomu je úplná obnova ozónovej vrstvy otázkou mnohých ďalších desaťročí: pri striktnom dodržiavaní protokolu by sa mala ozónová vrstva dostať do stavu ako pred rokom 1980 až zhruba za tridsať alebo štyridsať rokov.

Čo môžeme urobiť my?

Nepoužívať výrobky obsahujúce nebezpečné freóny a halóny – našťastie už sa vyskytujú čoraz menej. Ak máte staršie chladiace alebo klimatizačné zariadenie, ktoré ešte používa freóny, inovujte. Ďalší príspevok ku kvalite ovzdušia a stavu ozónovej vrstvy je obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy. Automobilová a kamiónová doprava produkuje oxidy dusíka, ktoré sú pre ozónovú vrstvu taktiež škodlivé.

Starostlivosť o planétu

Ozónovou vrstvou starostlivosť o životné prostredie nekončí. Okrem rednutia ozónovej vrstvy sa stretávame aj s inou vrstvou v atmosfére: príliš veľa CO2 vypúšťaného do ovzdušia spôsobuje skleníkový efekt a otepľovanie našej planéty.

Znižovanie emisií CO2 je dlhodobý projekt pre vlády všetkých krajín, ale aj pre jednotlivcov. Okrem obmedzenia cestovania autom a lietadlom najviac pomôže šetrenie energiami. Čo bude mať navyše pozitívny vplyv aj na našu peňaženku.

O šetrení energiami sme písali napríklad v tomto článku. Teplo v interiéri pomôžu udržať napríklad aj vonkajšie žalúzie alebo screenové rolety. To samozrejme nie je ich jediná výhoda, a to ani s ohľadom na úspory energie: v lete naopak odrážajú páliace slnečné lúče a umožňujú tak šetriť za klimatizáciu.

Najnovšie

Urob si sám
6. júna 2023

Životné zmeny: Ako prispôsobiť dom alebo byt pre seniorov

Ing. Aneta Paroulková
3 min.
191 prečítanie
Životné zmeny: Ako prispôsobiť dom alebo byt pre seniorov
Či už ste sa sami posunuli do ďalšej životnej fázy, alebo si domov sťahujete starnúcich rodičov, byt pre seniorov potrebuje úpravy. Kde sú najakútnejšie a ako na nich?
Svet Isotra
5. júna 2023

Rolety. Poznáte ich všetky?

Ing. Jakub Vaněk, Ph.D
5 min.
191 prečítanie
Rolety. Poznáte ich všetky?
Rolety oproti žalúziám tvoria jednotnú tieniacu plochu a pri ich zatiahnutí môžeme dosiahnuť plné zatemnenie, nedajú sa teda naklápať. Majú však množstvo iných vlastností. Rolety môžu byť hliníkové vonkajšie, exteriérové screenové so špeciálnou látkou určenou do vonkajšieho prostredia, vnútorné látkové alebo strešné do interiéru. Poďme si ich predstaviť.