Významné ocenenie spoločnosti ISOTRA a.s.

Ocenenie AAA

OOcenenie AAA je silný nezávislý rating firiem a spoločností, ktorého história siaha až do roku 1908, a ktorý môžu získať iba tie spoločnosti, ktoré spĺňajú prísne ekonomické kritériá a podmienky certifikácie. Podmienené kritériá zaručujú exkluzivitu tých spoločností, ktoré môžu získať osvedčenie a potvrdiť svoje postavenie na trhu.

Na certifikát s hodnotením A až AAA dosiahne len 0,6 % subjektov pôsobiacich v Českej republike, prestížne hodnotenie AAA môže získať len 0,09 % najkvalitnejších společnosti.

Podmienky na získanie certifikátu

 • právnická osoba platiaca DPH
 • zverejnená účtovná závierka menej ako 22 mesiacov
 • nezadlžená spoločnosť, ktorá nie je v konkurze alebo likvidácii
 • bodové hodnotenie spoločnosti je AAA-A v závislosti od verzie certifikátu
 • vlastný kapitál vo výške minimálne 0,5 mil. CZK, ktorý sa rovná aspoň základnému kapitálu
 • ziskovosť vlastného kapitálu najmenej 20-25 % podľa variantu certifikátu alebo zisková
  marže najmenej 3 - 5 %
 • spoločnosť je aktívna min. 10 rokov alebo 4 roky s podmienkou základného imania
  nad 25 mil. CZK.

Spoločnosť ISOTRA a.s. dosiahla, v rámci hodnotenia CZECH TOP 100, najvyššieho stupňa hodnotenia AAA, ktoré zodpovedá "stabilnej spoločnosti, s vysokou pravdepodobnosťou spoľahlivého plnenia záväzkov z obchodného styku, vysokou pravdepodobnosťou návratnosti investícií, s nízkym úverovým rizikom a minimálnym rizikom úpadku“.


 

Ocenenie ČESKÝ LÍDER

V rámci súťaže OCENENIE ČESKÝCH LÍDEROV ohodnotila porota najlepšie spoločnosti zo všetkých 14 krajov Českej republiky, a to na základe ekonomických výsledkov výhradne českých firiem s ročným obratom minimálne 200 miliónov korún a viac ako 50 zamestnancami.

Cieľom projektu OCENENIE ČESKÝCH LÍDEROV je zdôrazniť úsilie a úspechy veľkých spoločností, ktoré sú v čisto českých rukách. Vďaka tomuto projektu je vytvorený obchodný priestor, v ktorom sú organizované iba české spoločnosti s vynikajúcimi ekonomickými výsledkami a vynikajúcim ratingom a bodovaním.

Projektové kritériá spĺňalo 1306 spoločností, vybrané odborným garantom súťaže, spoločnosťou CRIF  - Czech Credit Bureau.

V rámci Moravskoslezského regiónu sa spoločnosť  ISOTRA a. s. umiestnila na treťom mieste a potvrdila svoje silné a stabilné postavenie na trhu.


 

266665


 

266666


 

Ocenenie AI EUROPEAN EXCELLENCE

Vydavateľstvo AI Global Media vydáva pravidelný mesačník AI, ktorého zámerom je publikovať ucelené informácie globálneho charakteru a podnietiť odbornú diskusiu prostredníctvom kvalitných redakčných článkov a vedeckých výskumov.

AI bola založená pred 5 rokmi, v súčasnosti má viac ako 100 tisíc odberateľov  v 170 krajinách a spolupracuje so spoločnosťami ako KPMG, EY, PwC, Deloitte. Okrem redakčnej činnosti sa zameriava aj na hodnotenie spoločností na európskych trhoch.

Spoločnosť ISOTRA a.s. bola, na základe výsledkov prieskumu a splnenia rôznych kritérií (obchodné a finančné výsledky, história spoločnosti, inovatívny prístup a aplikácie v praxi a ďalšie), zvolená ako exkluzívny víťaz "Acquisiton International 's European Excellence Award - 2017" z Českej republiky.