Spoločnosť ISOTRA získala najvyšší stupeň hodnotenia AAA

Ocenenie AAA

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Ocenenie môžu získať len spoločnosti hospodáriaci so ziskom. Vydáva sa v troch stupňoch: A, AA a AAA. Certifikát potvrdzuje, že jeho držitelia prínosne nakladajú so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitné výrobky či služby. Prísne kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Na certifikát s hodnotením A až AAA dosiahne iba úzke percento ekonomických subjektov pôsobiacich v Českej republike.

Podmienky na získanie certifikátu:

 • Právnická osoba,
 • nezadlžená spoločnosť, ktorá nie je v konkurze alebo likvidácii,
 • spoločnosť nemá záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti,
 • zverejnená účtovná uzávierka mladšia ako 22 mesiacov,
 • skóringové hodnotenie spoločnosti je AAA-A,
 • vlastný kapitál spoločnosti (aspoň 0,5 mil. Kč) nie je menší ako základné imanie,
 • ziskovosť vlastného imania aspoň 20-25 %, alebo zisková marža aspoň 3-5 %,
 • spoločnosť má kladný hospodársky výsledok (podľa poslednej účtovnej uzávierky),
 • spoločnosť je aktívna aspoň 10 rokov, popr. 4 roky, ak má základné imanie väčší ako 25 mil. Kč.

Hodnotenie CZECH Stability Award

Hodnotenie CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohľad na finančnú a nefinančnú bonitu firmy. Vyjadruje jej súčasný stav, finančnú situáciu a to vrátane predikcie budúceho rizika. Výstupom hodnotiaceho modelu je známka na desaťstupňovej škále, kde tri najlepšie možné hodnotenia sú AAA, AA, resp. A. Hodnotenie je každoročne aktualizované a výsledky sú vyhlasované v spolupráci so združením CZECH TOP 100.

Podmienky na získanie certifikátu:

 • Právnická osoba,
 • spoločnosť nemá záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti,
 • zverejnená účtovná uzávierka mladšia ako 22 mesiacov,
 • skóringové hodnotenie spoločnosti je AAA-A,
 • obrat spoločnosti je väčší ako 60 mil. Kč (podľa poslednej účtovnej uzávierky).

 

Spoločnosť ISOTRA a.s. dosiahla najvyššieho hodnotenia AAA a už druhýkrát tak potvrdila najvyšší stupeň hodnotenia zodpovedajúci optimálnemu nakladaniu so svojimi vstupmi a efektívny proces výroby, vrátane poskytovaných služieb.

V rámci hodnotenia CZECH Top 100 a CZECH Stability Award získala opäť najvyššie hodnotenie AAA, ktoré zodpovedá "stabilnej spoločnosti, s vysokou pravdepodobnosťou spoľahlivého plnenia záväzkov z obchodného styku, vysokou pravdepodobnosťou návratnosti investícií, s nízkym úverovým rizikom a minimálnym rizikom úpadku.