Spoločnosť ISOTRA otvorila najmodernejšiu lakovňu v Európe

Spoločnosť ISOTRA v stredu 13. 2. 2019 predstavila vôbec najmodernejšiu lakovňu svojho druhu v Európe. V Opave, kde ISOTRA rokom sídli od roku 2004, môžete nájsť zbrusu novú budovu a technológie lakovania v tej najvyspelejšej podobe. Investície 170 miliónov korún zefektívnia výrobu a zvýši výkonnosť starej lakovne viac ako sedemnásobne.

Po štvorročnom úsilí o vybavení všetkých náležitostí sa mohlo v apríli 2018 začať stavať. Samotná výstavba trvala do novembra 2018, pričom montáž technológií započala už v októbri. Na začiatku decembra minulého roka už prebehla predkolaudácia. Pred výstavbou však muselo celkom 2 200 nákladných Tatier odviezť zeminu, aby mohol vzniknúť 9 metrov hlboký výkop pre samotnú stavbu. Nosné stĺpy sú zasadené až do 19-ti metrovej hĺbky až na ílové podložie. Nová lakovňa bola na pôvodnú lakovňu napojená železobetónovou milánskou stenou. Pri napínaní stien lanami uniklo 250 tis. litrov cementovej zmesi do nestabilního podložia. Pre stavbu bolo potrebné použiť špeciálne 32 metrov dlhé väzníky a 250-ti tonový žeriav. Celkovo bolo použitých 592 ks betónových dielcov o celkovom objeme 1 378 m3.

Teraz sa na ploche 3 896 m2 nachádzajú najmodernejšie technológie svojho druhu v Európe, ktoré budú slúžiť k lakovaniu tieniacej techniky. Patrí medzi ne napríklad elektrostatická aplikácia práškových náterových hmôt, vysoko efektívna automatická recyklácia práškových farieb, rýchla zámena farebných odtieňov, technológia Decoral, vďaka ktorej možno imitovať drevené odtiene a dizajn alebo napríklad spätná rekuperácia vzduchu, ktorá sa využíva na spätný ohrev vzduchu v lakovni.

Plne automatizovaná lakovňa teraz ponúka možnosť lakovania profilov s rozmermi až 7 m dĺžky, 1,5 m výšky,0,5 m šírky a navyše sa pod rovnakou strechou nachádza aj dekorovacia stanica, sušiaca pec, vypaľovacia pec, plne automatická neutralizačná stanica, kompresory, hydraulické nožnice, ohraňovacie lisy, ohýbacie stroje, VZT jednotky, žeriavové dráhy, power free dopravníky a lakovacie kabíny.

Nové technológie a plná automatizácia umožňujú uchovanie parametrov priebehu lakovania každého lakovaného kusu v systéme, priebeh zákazky výrobou, vďaka žeriavom odovzdávanie materiálov medzi poschodiami lakovne, pri napojení na mobilnú aplikáciu tiež sledovanie výkonu celej lakovne. Do konca roka 2019 chce spoločnosť ISOTRA pre novú lakovňu získať QAULICOAT, čo je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý udeľuje organizácia so sídlom vo Švajčiarsku. Tento certifikát definuje požiadavky na kvalitu a monitoruje ich dodržiavanie u licencovaných organizácií. To dáva zákazníkovi istotu, že u licencované spoločnosti kupuje kvalitný výrobok s dlhodobou hodnotou a nemennou kvalitou.

Moderná budova spĺňa vysoké nároky zákona o ochrane ovzdušia podľa noriem ČSN a nemá negatívny dopad na životné prostredie. Odovzdanie lakovne do plnej prevádzky prebehlo 30. 1. 2019.

Nová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRANová lakovna ISOTRA