Spoločnosť ISOTRA dosiahla už po štvrtýkrát najvyššieho stupňa hodnotenia AAA

Hodnotenie AAA

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Ocenenie môžu získať len spoločnosti hospodáriaci so ziskom. Vydáva sa v troch stupňoch: A, AA a AAA. Certifikát potvrdzuje, že jeho držitelia prínosne nakladajú so svojimi vstupmi a efektívne ich menia na kvalitné výrobky či služby. Prísne kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Na certifikát s hodnotením A až AAA dosiahne iba úzke percento ekonomických subjektov pôsobiacich v Českej republike.

Hodnotenie CZECH Stability Award

Hodnotenie CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohľad na finančnú a nefinančnú bonitu firmy. Vyjadruje jej súčasný stav, finančnú situáciu a to vrátane predikcie budúcich rizík. Výstupom hodnotiaceho modelu je známka na desaťstupňovej škále, kde tri najlepšie možné hodnotenia sú AAA, AA, resp. A. Hodnotenie je každoročne aktualizované a výsledky sú vyhlasované v spolupráci so združením CZECH TOP 100.

Spoločnosť ISOTRA a.s. dosiahla najvyššieho hodnotenia AAA a už po štvrtýkrát tak potvrdila najvyšší stupeň hodnotenia zodpovedajúci optimálnemu nakladaniu so svojimi vstupmi a efektívny proces výroby, vrátane poskytovaných služieb.

V rámci hodnotenia CZECH TOP 100 a CZECH Stability Award získala opäť najvyššie hodnotenie AAA, ktoré zodpovedá "stabilnej spoločnosti, s vysokou pravdepodobnosťou spoľahlivého plnenia záväzkov z obchodného styku, vysokou pravdepodobnosťou návratnosti investícií, s nízkym úverovým rizikom a minimálnym rizikom úpadku.