Spoločnosť ISOTRA a.s. pomáha zdravotne postihnutým

Spoločnosť ISOTRA a.s. ako člen Zväzu podnikateľov v tieniacej technike – SPST a držiteľ certifikátu Overená firma v odbore tieniacej techniky pre rok 2024 sa, ako každoročne, rozhodla prispieť na obstaranie daru v podobe tieniacej techniky pre niektoré zo stredísk starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby.

Tentokrát pre Senior-komplex v Prahe Trebešíne, Domov so zvláštnym režimom pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. Tento rok bola daná dohromady čiastka 56.000 Kč, zatiaľ najväčšia čiastka v histórii týchto darov.