Produkty ISOTRA ako BIM objekty

Radi by sme Vás informovali, že naše produkty – vonkajšie žalúzie, vonkajšie rolety a screenové rolety – boli v spolupráci so spoločnosťou BIM Project s.r.o. zaradené do virtuálnej knižnice BIM pre najrozšírenejšie projekčné softvéry v Európe – Revit a ArchiCAD. Táto knižnica je dostupná v štyroch jazykových mutáciách – českej, anglickej, francúzskej a nemeckej.

220377

BIM (Building Information Modeling = Informačné modelovanie budov) je pracovný proces, pri ktorom sú medzi jednotlivých účastníkov stavebného cyklu (architekti, projektanti, dodávatelia, správcovia budov) vytvárané a zdieľané informácie. BIM model si môžete predstaviť ako virtuálny 3D model stavby, v ktorom každý použitý prvok (od tehál, malty, strešnej krytiny až po zariadenia ako nábytok, žalúzie apod.) je nejakým spôsobom špecifikovaný. Sú mu teda priradené vlastnosti, ktoré má spĺňať, podobne ako sú tieto vlastnosti popísané v technickom liste výrobku.

220378

Každý z účastníkov životného cyklu budov môže tieto dáta využívať – napríklad k analýze, určovaniu cien, koordinácii stavby alebo údržbe budovy. Celý systém teda funguje na základe zdieľania týchto dát (informácií) a ich priebežnej aktualizácie a dopĺňania.

Využitie moderných technológií v pracovnom procese BIM je veľmi efektívne, a preto prináša – hlavne investorom – finančnú úsporo. Tou môžu byť okrem nižších nákladov na stavbu budovy alebo jej správu aj rýchlejšie zhotovenie projektu, alebo výstavba a eliminácia problémových situácií na stavbe.

Preto taktiež dochádza k uzákoneniu používania technológie BIM pre verejné zákazky a v ďalších a ďalších krajinách (v súčasnosti v Dánsku, Nórsku, Fínsku, Holandsku a vo Veľkej Británii, v roku 2017 sa pridá Nemecko a Francúzsko).

Knižnice je možné stiahnuť z www.bimproject.cz a sú publikované prostredníctvom portálu www.polantis.com.