Prechod na inovovaný systém Plisse, nový vzorkovník látok plisse 2021

Nový systém sa týka ako jednotlivých komponentov výrobkov (profilov, variantov ovládania), tak látok, s ktorými súvisí zavedenie nového Vzorkovníka látok Plisse 2021.

Nový systém Plisse

V rámci výrobného procesu došlo k modernizácii systému plisse, ktorý zahŕňa vylepšenú podobu profilov, variantov ovládania, pridanie nového typu plisse a ďalších farieb do štandardu pre horný a dolný profil.

Nové prevedenia profilov

Nové varianty ovládania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nový typ plisse VS 2 Slide Comfort

Toto plisse s bočným vedením je možné na okno namontovať bez vŕtania či skrutkovania pomocou nalepovacieho profilu priamo na okennú tabuľu. Magnetická fixácia je voliteľná a je iba hore. Ovláda sa madlom (pre ovládaciu tyč), štandardné farby profilov sú biela, sivá matná a antracit.

Nové farby v štandarde pre horný, dolný profil a plastové diely

Vzorkovník látok Plisse 2021 (CZ, EN)

V reakcii na zmeny u dodávateľov látok a požiadavky trhu sme v novom vzorkovníku plisse zachovali 130 pôvodných látok, 78 látok z pôvodného vzorkovníka sme už nezaradili a 115 látok sme novo pridali. V novom vzorkovníku tak nájdete 245 látok rôznych farieb, priehľadností, vzorov a vlastností. Pridali sme aj novú kolekciu s detskými vzormi. Všetky látky majú nové názvy aj skratky. Látkam už nezaradeným do vzorkovníka zostali ich pôvodné názvy aj skratky. Zároveň tieto látky nerušíme, ale cenovo zvýhodňujeme a zaraďujeme do cenovej skupiny „A“.