Overená firma v odbore tieniacej techniky pre rok 2021

Spoločnosť ISOTRA a.s. získala pre rok 2021, rovnako ako v minulých rokoch, certifikát "Overená firma v odbore tieniacej techniky", ktorý vydáva Zväz podnikateľov v tieniacej technike (SPST).

Aby firma mohla certifikát získať, musí spĺňať niekoľko podmienok. Iba členstvo nestačí. Certifikát je udeľovaný raz ročne a firma, ktorá tento certifikát dostala, má oprávnenie používať logo tohto ocenenia.

Čo získanie certifikátu znamená pre Vás?

Sme pre Vás dlhodobým spoľahlivým dodávateľom. Poskytujeme Vám služby a výrobky v súlade s platnou legislatívou, a to predovšetkým v oblasti kvality, bezpečnosti výrobkov a ich certifikácie. Správame sa seriózne voči zákazníkom a obchodným partnerom. Dodržiavame platobnú morálku, normy, stanovené certifikácie, predpisy a mnoho ďalšieho.

Pre širokú verejnosť je to záruka, že je na spoločnosť ISOTRA a.s. spoľahnutie a rozhodne sa oplatí s nami spolupracovať.

Certifikát