Overená firma v odbore tieniacej techniky pre rok 2020

Už tradične je v odbore tieniacej techniky prideľovaný certifikát "Overená firma v odbore tieniacej techniky". V poslednej dobe sa na trhu vyskytlo množstvo certifikátov, ktoré poskytujú firmy, ktoré s daným odborom nemajú príliš (alebo vôbec nič) spoločného, a často ho žiadateľ dostane len vďaka tomu, že si za neho zaplatí.

Naproti tomu certifikát "Overená firma v odbore tieniacej techniky" vydáva Zväz podnikateľov vo tieniacej technike - SPST (CZ - Svaz podnikatelů ve stínicí technice ), ktorý odbor tienenia v Českej republike dlhodobo sponzoruje, a k prideleniu dochádza pri splnení určitých podmienok, nie za úhradu. Od minulého roka je jednou z podmienok pridelenia navyše absolvovanie vzdelávacích aktivít zväzu, ktorého cieľom je stále zlepšovať úroveň pracovníkov v našom odbore.

Spoločnosť ISOTRA a.s. získala, rovnako ako v minulých rokoch certifikát "Overená firma v odbore tieniacej techniky" tiež na rok 2020.

Certifikát je udeľovaný vždy na obdobie jedného roka a každá firma, ktorá certifikát dostala, má oprávnenie používať logo tohto ocenenia.

Získanie certifikátu je pre našu spoločnosť opätovným potvrdením, že plníme legislatívne predpisy dané pre tieniacu techniku, a to predovšetkým v oblasti kvality, bezpečnosti výrobkov a ich certifikácie, a ďalej že pristupujeme seriózne k zákazníkom pri obchodných rokovaniach, v otázkach servisu a plnenia finančných záväzkov. Pre širokú verejnosť to znamená, že stojí za to nás osloviť ako obchodného partnera.