Overená firma v odbore tieniacej techniky

Už siedmy rok Združenie výrobcov tieniacej techniky a jej častí (SVST) pridelilo certifikát "Overená firma v odbore tieniacej techniky" firmám, ktoré splnili podmienky pre jeho pridelenie a ktoré sú teda potenciálne spoľahlivým dodávateľom. Tento certifikát nie je možné si kúpiť, ale vydáva ho združenie SVST, ktoré odbor tienenie v Českej republike už dlhodobo zastrešuje.

Pre laika nie je určite jednoduché sa vyznať v širokom spektre firiem, ktoré v tomto odbore pôsobia. SVST udeľuje certifikát firmám, ktoré spĺňajú predpoklady dobrého obchodného partnerstva, poskytujú kvalitné výrobky aj služby, ktoré spĺňajú legislatívne stanovené certifikácie výrobkov, a ktoré sa navyše zaviazali dodržiavať Etický kódex združenia.

Členstvo pritom nie je jedinou alebo automatickou podmienkou pre udelenie certifikátu. Certifikát sa týka firiem, ich správania na trhu - ako k zákazníkom, tak aj k obchodným partnerom, ich platobnej morálky, dodržiavania noriem a ďalších stanovených certifikácií, predpisov a pod. Netýka sa teda výrobkov - ty si certifikujú firmy samostatne, a to jednak podľa platnej legislatívy a jednak podľa svojej potreby (v prípade nového výrobku a pod.). Certifikát je udeľovaný vždy na obdobie jedného roka a jeho pridelenie je sprevádzané oprávnením používať logo tohto ocenenia.

Spoločnosť ISOTRA a.s. získala, rovnako ako v minulých rokoch, certifikát "Overená firma v odbore tieniacej techniky" tiež pre rok 2019.

Získanie certifikátu je pre našu spoločnosť opätovným potvrdením, že plníme legislatívne predpisy dané pre tieniacu techniku, a to predovšetkým v oblasti kvality, bezpečnosti výrobkov a ich certifikácie, a ďalej že pristupujeme seriózne k zákazníkom pri obchodných rokovaniach, v otázkach servisu a plnenia finančných záväzkov. Pre širokú verejnosť to znamená, že stojí za to nás osloviť ako obchodného partnera.