Ocenenie AAA Platinum Excellence 2022

Spoločnosť ISOTRA a.s. dosiahla najvyššie hodnotenie AAA Platinum. Tým je potvrdené, že ISOTRA a.s. spĺňa najprísnejšie kritériá hodnotenia ekonomických subjektov. Tým sa radí do exkluzívnej skupiny najdôveryhodnejších spoločností v Českej republike.

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Ocenenia môžu získať iba spoločnosti hospodáriace so ziskom. Vydáva sa v troch stupňoch: A, AA a AAA. Certifikát potvrdzuje, že jeho držitelia prínosne nakladajú so svojimi vstupmi a efektívne ich menia na kvalitné výrobky či služby. Prísne kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Na certifikát s hodnotením A až AAA dosiahne iba úzke percento ekonomických subjektov pôsobiacich v Českej republike – na ocenenie AAA Platinum Excellence iba 0,1 % firiem.

Podmienky pre získanie certifikátu:

  • Právnická osoba,
  • nezadlžená spoločnosť, ktorá nie je v konkurze alebo likvidácii,
  • spoločnosť nemá záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti,
  • zverejnená účtovná uzávierka mladšia ako 22 mesiacov,
  • skóringové hodnotenie spoločnosti je AAA–A,
  • vlastný kapitál spoločnosti (aspoň 0,5 mil. CZK) nie je menší ako základné imanie,
  • ziskovosť vlastného kapitálu aspoň 20 – 25 %, alebo zisková marža aspoň 3 – 5 %,
  • spoločnosť má kladný hospodársky výsledok (podľa poslednej účtovnej uzávierky),
  • spoločnosť je aktívna aspoň 10 rokov, príp. 4 roky, ak má základné imanie väčšie ako 25 mil. CZK.

Exkluzívne len pre certifikát AAA-Platinum je vyrobená lastovička náročnými procesmi s vysokým podielom ručnej práce. Každý kus je originál, kovové odliatky sú jemne prebrúsené, leštené do vysokého lesku a vsadené do podložky z masívneho dreva stolárskej kvality - duba amerického. Doska je upravená tak, že je ocenenie možné vystaviť buď na stole, alebo zavesiť na múr.

Hodnotenie CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohľad na finančnú a nefinančnú bonitu firmy. Vyjadruje jej súčasný stav, finančnú situáciu, a to vrátane predikcie budúceho rizika. Výstupom hodnotiaceho modelu je známka na desaťstupňovej škále, kde tri najlepšie možné hodnotenia sú AAA, AA, resp. A. Hodnotenie je každoročne aktualizované a výsledky sú vyhlasované v spolupráci so združením CZECH TOP 100.