Jarný bonus ISOTRA

Vonkajšie žalúzie ISOTRA 7+1 zadarmo

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť ISOTRA a.s. pripravila pre svojich koncových zákazníkov a obchodných partnerov špeciálnu akciu na začiatok sezóny „VONKAJŠIE ŽALÚZIE ISOTRA 7 + 1 ZADARMO“.

Bonus vonkajšie žalúzie zadarmo (ďalej len BONUS) je možné získať ku každej záväznej objednávke vonkajších žalúzií, ktorú potvrdí zákazník v sieti predajcov ISOTRA Partner (platí pre Českú republiku a Slovensko) alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s. (platí pre zahraničné trhy), (ďalej len obchodný partner), a to v termíne od 21. 2. 2022 do 30. 4. 2022.

Akcia sa vzťahuje na nasledujúce produkty: Vonkajšie žalúzie Cetta 65, 80, Flexi; Zetta 70, 90; Setta 65, 90; Viva.

BONUS je možné získať na základe nasledujúcich pravidiel:

  1. Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v termíne trvania akcie.
  2. Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v sieti predajcov ISOTRA Partner (platí pre Českú republiku a Slovensko) alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s. (platí pre zahraničné trhy).
  3. Vždy platí princíp akcie 7 + 1 zadarmo, tzn. pokiaľ zákazník objedná 8 vonkajších žalúzií, má 1 zadarmo, pokiaľ objedná 16 žalúzií, má 2 zadarmo atď. Maximálny počet vonkajších žalúzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník môže získať maximálne 5 ks vonkajších žalúzií zadarmo.
  4. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na vonkajšiu žalúziu/žalúzie s najmenšou plochou m2.
  5. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na motorické prevedenie vonkajšej žalúzie/žalúzií s motormi A-OK.

Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na:

Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje vonkajšie žalúzie. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, bude mať zákazník možnosť vygenerovať unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za vonkajšie žalúzie. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

Po odoslaní nezáväzného dopytu dostane zákazník e-mail so zhrnutím konfigurácie  vonkajších žalúzií, vrátane unikátneho kódu pre spätnú kontrolu. Do 24 hodín bude zákazník kontaktovaný obchodným partnerom spoločnosti ISOTRA a.s., ktorý prerokuje zadanú konfiguráciu, vymeranie, montáž a vytvorí finálnu objednávku.

A VY sa potom už môžete tešiť na svoje nové vonkajšie žalúzie, ktoré dokrášlia kúzlo Vášho domova.

Podrobné pravidlá akcie