Deň tieniacej techniky pripadá na prvý jarný deň

Dňa 21. marca 2023 vyhlasuje nezisková organizácia ES-SO (European Solar Shading Organisation) prvý „Global Shading Day“ (Svetový deň tieniacej techniky). Cieľom je, aby si široká verejnosť a politici na najvyššej úrovni uvedomili ľudské, ekologické a ekonomické prínosy tieniacej techniky. Zavedenie noriem v stavebných právnych predpisoch by bolo logickým krokom práve teraz, keď sa zmena klímy nezvratne zrýchľuje.

21. marca samozrejme oslavujeme jarné slnko, ale viac ako inokedy sme si tiež vedomí jeho nebezpečenstva. Tieniaca technika sa stáva nevyhnutnou pre ochranu budov pred prehrievaním, ale aj v boji proti globálnemu otepľovaniu tým, že obmedzuje používanie energeticky náročných klimatizácií. ES-SO, zastrešujúca organizácia európskeho odboru tieniacej techniky, preto vyzýva na to, aby sa tieniacej technike venovala väčšia pozornosť, pretože čísla nemôžu byť jasnejšie.

Vedecká štúdia spoločnosti Guidehouse1 ukázala, že inteligentná alebo dynamická tieniaca technika by mohla znížiť emisie CO2 až o 100 miliónov ton a ušetriť tak až 285 miliárd eur. To predstavuje potenciálnu úsporu energie, ktorá je potrebná na chladenie budov, až vo výške 60 % do roku 2050. Budovy sú dnes v Európe najväčšími spotrebiteľmi energie a predstavujú 40 % spotreby energie a

36 % emisií skleníkových plynov. Ak neurobíme nič, zmena klímy a vlny horúčav zvýši počet budov vyžadujúcich klimatizáciu odhadom o 60 %! Viac o štúdii si môžete prečítať tu.

Najvyšší čas, aby sa stala povinnou

Tieniaca technika integrovaná do systému riadenia budovy riadi teplo a svetlo inteligentným spôsobom. Ide o udržateľné pasívne chladiace systémy, ktoré tiež umožňujú obyvateľom kontrolovať využívanie denného svetla. Koniec koncov, denné svetlo zvyšuje náš pocit šťastia a pomáha nám sústrediť sa a podávať výkon, ale môže byť aj nepríjemné, ba dokonca nebezpečné pre staršie osoby v prípade prehriatia. Preto sa ES-SO zasadzuje o to, aby bola tieniaca technika povinná v rámci európskej smernice o energetickej náročnosti budov (EPBD).

ES-SO → SPST → ISOTRA

ES-SO je nezisková organizácia založená podľa belgického práva, ktorej cieľom je podporovať pozitívny vplyv tienenia na riadenie vnútornej klímy budov, a tým podporovať ambiciózne ciele EÚ v oblasti energetickej účinnosti. ES-SO je európska zastrešujúca organizácia profesionálnych organizácií pre tieniacu techniku.

SPST – Svaz podnikatelů ve stínicí technice je nezávislý subjekt pre komunikáciu v odbore tieniacej techniky v ČR, ktorý si kladie za ciele najmä stať sa garantom profesionality na trhu tieniacej techniky, informovať širokú verejnosť o výhodách použitia kvalitnej tieniacej techniky, a to predovšetkým v úsporách energie. SPST je členom celoeurópskeho združenia tieniacej techniky ES-SO, s ktorým spolupracuje na nadnárodných projektoch a na podpore odboru tieniacej techniky na európskej úrovni.

Spoločnosť ISOTRA je dlhoročným členom SPST, podieľa sa na vzdelávacích aktivitách zväzu, ktorých cieľom je stále zlepšovať úroveň pracovníkov v našom odbore, prispieva odbornými publikáciami v magazíne Stínící a vratová technika (SVT) a nedávno získala aj certifikát „Overená firma v odbore tieniacej techniky“, ktorý zväz každoročne vydáva.