Deň tieniacej techniky 16. máj 2016 a ISOTRA ako overená firma v odbore tieniacej techniky

logo

V roku 2016 už po šiesty raz organizuje Združenie výrobcov tieniacej techniky (SVST) a ich častí, ktorého je naša spoločnosť ISOTRA, a. s., členom, Deň tieniacej techniky. Firma ISOTRA sa tento rok k tomuto významnému dňu pripojila finančným príspevkom, ktorý sa použije na zabezpečenie starostlivosti o chorých.

Zámerom tohto dňa je sústrediť maximálnu možnú pozornosť koncových zákazníkov, odbornej verejnosti, ale aj médií na odbor tieniacej techniky. Tento rok pri tejto príležitosti natočilo SVST reportáž o tieniacej technike do relácie Ako sa stavia sen, ktorá sa bude vysielať 21. mája 2016 popoludní na TV Prima.

Aby SVST pomohlo laickej i odbornej verejnosti orientovať sa na trhu medzi firmami, ktoré sa zaoberajú tieniaci technikou, rozhodlo sa udeľovať firmám, ktoré má možnosť určitým spôsobom sledovať, certifikát „FIRMA OVERENÁ V ODBORE TIENIACEJ TECHNIKY“.

Spoločnosť ISOTRA, a. s., získala opäť tento certifikát aj v roku 2016, čo je opätovným potvrdením, že plníme legislatívne predpisy dané pre tieniacu techniku, predovšetkým v oblasti kvality, bezpečnosti výrobkov a ich certifikácie, a ďalej že pristupujeme seriózne k zákazníkom v obchodných rokovaniach, v otázkach servisu a plnenie finančných záväzkov.

Certifikát