Benefity

Vieme, že mať veľmi kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov nám pomôže udržať si dobré postavenie na trhu v súčasnosti aj v budúcnosti. Preto našim zamestnancom ponúkame mnoho zamestnaneckých výhod, medzi ktoré patria:

Penzijné pripoistenie
Všetci zamestnanci v zamestnaneckom pomere po skúšobnej lehote majú nárok na mesačný príspevok zamestnávateľa na penzijné pripoistenie vo výške 4 % z vymeriavacieho základu.

Pracovné voľno na regeneráciu pracovnej sily
Zamestnancovi patrí za kalendárny rok alebo za jeho pomernú časť pracovné voľno s náhradou mzdy na odpracovanú stanovenú pracovnú dobu max. 5 pracovných dní.

Závodné stravovanie, kantína
Pre zamestnancov zabezpečujeme teplú stravu v príjemnom prostredí závodnej jedálne vrátane možnosti zakúpenia občerstvenia v kantíne.

Spoločensko-kultúrne podujatia

  • vianočné večierky
  • letné grilovanie

Pracovné a životné jubileá
Svojim zamestnancom poskytujeme odmenu pri pracovných a životných jubileách v súlade s internou smernicou.

Odchod do dôchodku
Svojim zamestnancom poskytujeme odmenu pri prvom odchode do dôchodku.