Menu
800 800 110

Vonkajšie žalúzie Cetta 60 Flexi a Cetta 100 Flexi

Vonkajšie žalúzie Cetta sú vďaka svojmu vzhľadu obľúbeným typom zatienenia pre rodinné domy a administratívne budovy. Variabilné prevedenie Cetta 60 Flexi a Cetta 100 Flexi sa vyznačujú nižšou výškou nábalu. Lamely majú šírku 6 cm a 10 cm a sú v tvare písmena „C“. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných aj tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plní exteriérové žalúzie tieniaci a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • nízkej výšky nábalu je docielené použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu,
 • vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal.

Spôsob ovládania

 • manuálne – kľukou
 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozmery

Cetta 60 Flexi a Cetta 100 Flexi

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 4000 mm
 • maximálna výška: 4000 mm
 • maximálna plocha: 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 16 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – viď Odolnosť proti vetru, nižšie na stránke.

Atypické rozmery nevyrábame

Technické parametre

Nákres lamely Cetta 60 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebříček Textilný pásik
Oceľové lanko  Vodiaca lišta 
Obchodný názov
Rozměr (mm)
Materiál
P 001/1
56 × 58
Fe
336348
P 001/2
58 × 60
Al
336348
P 021/26
64,5 × 12,7
Al

336350
O 105
0,40 × 60
Al
336349
P 036
Ø 3,2
Fe/PVC
Varianty vodiacich
lišt sú v technickom manuále
P 030/5
52 × 65
PVC
P 531, P531/1
6 × 0,28
PES
Farba Štandard: pozink, plech
Ostatné RAL v nástreku
Štandard: elox. Hliník Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s.. Sivá Štandard: elox
Ostatné RAL v nástreku
Sivá
Čierna
Sivá
Čierna

Nákres lamely Cetta 100 Flexi


Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebříček Textilný pásik
Oceľové lanko  Vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozměr (mm)
Materiál
P 001/1 56 × 58
Fe
336348
P 001/2 58 × 60
Al
336348
P 012/27
103,5 × 17
Al

336350
P 317
0,40 × 100
Al
336349
P 036
Ø 3,2
Fe/PVC  
Varianty vodiacich
lišt sú v technickom manuále
P 030/6 85 × 105
PES
P 531, P 531/1
6 × 0,28
PES
Farba Štandard: pozink, plech
Ostatné RAL v nástreku
Štandard: elox. Hliník Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s.. Sivá
Čierna
Štandard: elox
Ostatné RAL v nástreku
Sivá
Čierna
Sivá
Čierna

Farebné prevedenie

336347

Základné farby RAL pre lamelu Cetta 60 a Cetta 100 – Flexi

 • 7022 7022
 • 7035 7035
 • 9005 9005
 • 9006 9006
 • 9007 9007
 • 9016 9016
 • DB703 DB703

Príplatkové farby RAL pre lamelu Cetta 60 a Cetta 100 – Flexi

 • 7016 7016
 • VSR 780 VSR 780

Príplatkové farby Isotra System Decoral 1 pre box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil

 • ISD110 ISD110
 • ISD120 ISD120
 • ISD130 ISD130
 • ISD140 ISD140
 • ISD150 ISD150
 • ISD152 ISD152
 • ISD154 ISD154
 • ISD160 ISD160
 • ISD200 ISD200
 • ISD210 ISD210
 • ISD212 ISD212
 • ISD214 ISD214
 • ISD220 ISD220
 • ISD222 ISD222
 • ISD230 ISD230
 • ISD310 ISD310

Príplatkové farby Isotra System Decoral 2 pre box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil

 • ISD500 ISD500
 • ISD510 ISD510
 • ISD600 ISD600
 • ISD610 ISD610
 • ISD620 ISD620
 • ISD630 ISD630
 • ISD640 ISD640
 • ISD700 ISD700

Uvedené farby sú iba orientačné. Ak chcete vidieť farbu v skutočnosti, odporúčame navštíviť niektorého z našich obchodných partnerov a vyžiadať si fyzický vzorkovník. Prípadnú reklamáciu pre výber nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronicky nemôžeme uznať. Vybrať obchodného partnera. Vybrať obchodného partnera.

Varianty montáže

Samonosná žalúzie Viva

 

Limitné rozmery pre variant Viva

VIVA Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
min. max. min. max. max.
bez siete proti hmyzu 600 4000 500 3000* 10,5 (motor)
so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500* 3
* Viď tabuľka „Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm“ Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm

Typ žalúzie Výška žalúzie (mm)
Cetta 60 Flexi 3500
Cetta 65 2400
Cetta 80 2800
Cetta 80 Flexi 3000
Cetta 80 Slim 3000
Cetta 100 Flexi 4000
Setta 65 2400
Setta 90 3000
Zetta 70 2600
Zetta 90 3000

Odolnosť proti vetru

Skúšky odolnosti proti vetru boli vykonané Centrom stavebného inžinierstva, a.s. v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Cetta 60 Flexi – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti větru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2 500 mm
Šířka stavebního otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Přídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 60 Flexi – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti větru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 100 Flexi – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti větru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 100 Flexi – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti větru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Na stiahnutie

Zaujal vás tento produkt? Máte otázky?

Radi vám odpovieme na vaše otázky. Stačí vyplniť formulár a najneskôr do 3 pracovných dní vám odpovieme.captcha

Odoslaním otázky súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti podľa ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb. v znení neskorších predpisov
na elektronickú adresu odosielateľa. Odosielateľ správy si je plne vedomý toho, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti odvolať,
pre prijatie jednotlivej správy aj pre prijímanie obchodných oznámení.