Menu
800 800 110

Vonkajšia žalúzia Cetta 80 a Cetta 80 Flexi

Najpoužívanejším typom vo vonkajšom tienení sú žalúzie Cetta 80, ktoré sú vďaka svojmu vzhľadu vhodné najmä pre rodinné domy. Lamely majú šírku 8 cm a sú v tvare písmena C. Vonkajšie žalúzie Cetta sa vyznačujú veľkou variabilitou vyhotovenia. Varianty Flexi a Slim majú nižšiu výšku nábalu a variant Duo je charakteristický rozdielnym stupňom naklopenia hornej a dolnej časti žalúzie súčasne.
Žalúzia Cetta 80, ktorá má záhyby po celej dĺžke lamely, je stabilnejšia vo vetre a pevnejšia proti tlaku.  Do pracovní, školiacich či konferenčných miestností odporúčame systém DUO, u ktorého sa horná a dolná časť žalúzie naklápa rozdielne. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • dolný profil z extrudovaného hliníka, 
 • variabilita vyhotovenia: duo systém, slim systém, flexi systém, 
 • vysoký stupeň zatienenia,
 • termoregulačný aj ochranný efekt, 
 • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku, 
 • možnosť elektrického ovládania, 
 • garantovaná plocha až 24 m2.

Referencie

Spôsob ovládania

 • manuálne – kľukou
 • elektricky - diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 4000 mm (pre ovládanie kľukou, Cetta 80 Flexi - pre ovládanie motorom) / 6000* mm (pre ovládanie motorom) 
 • maximálna výška: 4000 mm
 • maximálna plocha: 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 16 m2 (Cetta 80 Flexi - pre ovládanie motorom) / 24 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru – viz Odolnost proti větru, níže na stránce.

Atypické rozměry nevyrábíme.

Technické parametre

Nákres lamely Cetta 80

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný
pásik
oceľové lanko vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P 001
56 × 58
Fe
4937
P 001/2
58 × 60
Al
4937
P 012/23
80 × 13
Al
4938
P 040
0,42 × 98
Al
4939
P 036
ø 3,2
Fe/PVC
Varianty vodiacich
lišt sú v technickom manuále
P 030/1
68 × 85
PES
P 531
P 531/1
6 × 0,28
PES
Farba Štandard:
pozink. plech
Ostatné RAL v nástreku DECORAL*
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku DECORAL*
Podľa aktuálneho
vzorkovníka
ISOTRA, a. s.
sivá
čierna
Standard:
elox

Ostatné RAL v nástreku DECORAL*
sivá
čierna
sivá
čierna
*maximálny rozmer 4000 mm

Farebné vyhotovenie

Venkovní žaluzie Cetta 80

Základné farby RAL pre lamelu Cetta 80

 • 1015 1015
 • 3000 S 3000 S
 • 5014 5014
 • 7016 7016
 • 7035 7035
 • 7038 7038
 • 7048 7048
 • 8014 8014
 • 9005 9005
 • 9006 9006
 • 9007 9007
 • 7022 7022
 • 7021 7021
 • 9010 9010
 • 9016 9016
 • DB 703 DB 703
 • VSR 780 VSR 780

Príplatkové farby RAL pre lamelu Cetta 80

 • 3004 3004
 • 5002 5002
 • 6005 6005
 • 9002 9002
 • DB 702 DB 702
 • W 210 W 210

Základné farby RAL pre lamelu Cetta 80 - Flexi

 • 7022 7022
 • 7035 7035
 • 9005 9005
 • 9006 9006
 • 9007 9007
 • 9016 9016
 • DB703 DB703

Príplatkové farby RAL pre lamelu Cetta 80 - Flexi

 • 7016 7016
 • VSR 780 VSR 780

Príplatkové farby Isotra System Decoral 1 pre box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil

 
 • ISD110 ISD110
 • ISD120 ISD120
 • ISD130 ISD130
 • ISD140 ISD140
 • ISD150 ISD150
 • ISD160 ISD160
 • ISD210 ISD210
 • ISD220 ISD220
 • ISD230 ISD230
 • ISD310 ISD310
 • ISD152 ISD152
 • ISD154 ISD154
 • ISD200 ISD200
 • ISD212 ISD212
 • ISD214 ISD214
 • ISD222 ISD222

Príplatkové farby Isotra System Decoral 2 pre box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil

 • ISD500 ISD500
 • ISD510 ISD510
 • ISD600 ISD600
 • ISD610 ISD610
 • ISD620 ISD620
 • ISD630 ISD630
 • ISD640 ISD640
 • ISD700 ISD700
 

Uvedené farby sú iba orientačné. Ak chcete vidieť farbu v skutočnosti, odporúčame navštíviť niektorého z našich obchodných partnerov a vyžiadať si fyzický vzorkovník. Prípadnú reklamáciu pre výber nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronicky nemôžeme uznať. Vybrať obchodného partnera. 

Varianty vyhotovenia Cetty 80

Slim systém

 • spĺňa požiadavku na nízku výšku nábalu,
 • špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami,
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal.

Detail a srovnání výšek nábalu Cetta 80 a Cetta 80 slim

Typ žalúzie výška žalúzie (mm)
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Cetta 80 130 140 145 155 155 165 170 180 185 190 195 205 210 215 225 230 235 240
Cetta 80 slim 125 135 135 145 150 155 160 165 170 180 180 190 195 195 205 205 215 220

Typ žalúzie výška žalúzie (mm)
2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
Cetta 80 250 255 265 265 275 280 290 295 300 305 315 320 325 335 340 345 350 360
Cetta 80 slim 225 230 230 240 250 250 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320

Duo systém

 • umožňuje rozdielny stupeň naklopenia lamiel hornej a dolnej časti žalúzie súčasne, 
 • zaisťuje oveľa väčšiu variabilitu zatienenia, 
 • vhodné riešenie do administratívnych budov, školiacich miestností alebo konferenčných hál.

Flexi systém

 • nízka výška nábalu sa docielila použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu, 
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal.

Nákres lamely Cetta 80 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Žebříček Textilní
pásik
oceľové lanko vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P 001
56 × 58
Fe
4937
P 001/2
58 × 60
Al
4937
P 012/3
80 × 13
Al
4938
P 309
0,42 × 80
Al
5022
P 501
ø 2,2
Fe/PVC
Varianty vodiacich
lišt sú v technickom manuále
P 030
72 × 85
PES
P 531
P 531/1
6 × 0,28
PES
Farba Standard:
pozink. plech
Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*
Standard:
elox. hliník
Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*
Dle aktuálního
vzorníku
ISOTRA a. s.
šedá
čierna
Standard:
elox

Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*
šedá
čierna
šedá
čierna
*maximálny rozmer 4000 mm

Windstabil

 • Žaluzie s vyšší odolností proti větru

Pomocná vodiací lanka

Šírka žalúzie (mm) Počet pomocných lanok
do 1499 2 pcs (připevnený na vodíciach lištách)
1500 – 1999 2 pcs (připevnený na vodíciach lištách + 1 ks uprostred)
2000  3000 2 pcs (připevnený na vodíciach lištách + 2 ks uprostred)

Odolnosť proti vetru

Základné charakterístiky Vlastnosť
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 400
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 5 8 4 7 3 6 2 5 1 4 0 3
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 74 61 49 38 28 19
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 400
Odolnosť proti vetru class 4 7 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 61 49 38 28 19 11
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094  (podľa zvolenej farby lamely)*

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantoch: krycia schránka priznaná/krycia schránka včlenená do zatepľovacieho systému alebo do obvodového plášťa.

Špecifická montáž

 • Samonosné vyhotovenie (upevnenie žalúzie na vodiacich lištách). 
 • Fasádne vyhotovenie (guľatá kazeta; montáž na fasádu). 
 • Montáž do prekladu Heluz (zapustené vodiace lišty). 
 • Montáž do prekladu Porotherm (vhodné pre samonosné vyhotovenie). 
 • S montážou do prekladu treba počítať už vo fáze projektu rodinného domu. 
 • Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanálu.

Šikmá žalúzie Cetta 80F TE

 • riešenie pre zatienenie asymetrických tvarov okien (horný rám nie je horizontálny, ale sklonený pod určitým uhlom)
 • lamely kopírujú uhol horného rámu a sú s ním rovnobežné 
 • hliníkové lamely sú vedené v oceľovom lanku
 • špeciálny mechanizmus vyrovnávajúci rozdielne dĺžky textilných pásikov pri spúšťaní a dvíhaní žalúzie
 • teleskopická spodná lišta, ktorá slúži na vyrovnanie rozdielnej šírky spodnej lišty v spodnej polohe (šírka okna) a v hornej polohe (dĺžka šikmej časti okna) 
 • iba motorická verzia
 • nízka výška nábalu sa docieli použitím lamiel bez pozdĺžneho
Horní profil Dolní profil Lamela Boční vedení Žebříček Textilní pásek Montáž
ocelové lanko
Obchodní název
Rozměr mm)
Materiál
P 001/2
58 × 60
Al
197307
P 012/6
+
P 012/7
21 × 80
197308
80 × 0,42
Al
197309
197310
P 036
ø 3,2
Fe/PVC
Varianty napínačů
v kapitole Vedení
P 30/4
P30/5
P30/6
P30/7
104 × 85
74 × 85
93,5 × 85
83 × 85
PES
RHD 09
6 mm
PES
Varianty montáže
v kapitole  „Montáž“
Farba Štandard:
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku, DECORAL*
Štandard:
ELOX
Ostatné RAL v nástreku, DECORAL*
Podľa aktuálneho vzorkovníka
ISOTRA, a. s.
Podľa aktuálneho vzorkovníka
ISOTRA, a. s.
sivá
čierna
sivá
čierna

Atypické vyhotovenia nevyrábame

Štandardné rozmery

min. šírka
(mm)
max. šírka
(mm)
min. výška
(mm)
max. garantovaná plocha
(mm2)
max. uhol
(mm)
600 2500 4000 7 50°

Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanála Bravo

Limitné rozmery pre variant Bravo

BRAVO Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
min. max. min. max. max.
bez siete proti hmyzu 600 3500 500 3000 10,5
so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500 3
Použitím tohto prevedenia sa ušetrí 40 mm výšky schránky (výšky krycieho plechu) voči štandardnému prevedení. Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 210 mm

Typ žalúzie Výška žalúzie (mm)
Cetta 60 Flexi 1900
Cetta 65 1900
Cetta 80 2200
Cetta 80 Flexi 3000
Cetta 80 Slim 2600
Cetta 100 Flexi 3300
Setta 65 1900
Setta 90 2700
Zetta 70 2100
Zetta 90 2500

Samonosná žalúzie Viva

Limitné rozmery pre variant Viva

VIVA Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
min. max. min. max. max.
bez siete proti hmyzu 600 4000 500 3000* 10,5 (motor)
so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500* 3
* Viď tabuľka „Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm“ Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm

Typ žalúzie Výška žalúzie (mm)
Cetta 60 Flexi 3500
Cetta 65 2400
Cetta 80 2800
Cetta 80 Flexi 3000
Cetta 80 Slim 3000
Cetta 100 Flexi 4000
Setta 65 2400
Setta 90 3000
Zetta 70 2600
Zetta 90 3000
 

Cetta 80 a Cetta 80 Flexi do překladu

Garantované rozmery pre žalúzie Cetta 80 a Cetta 80 Flexi do prekladu

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 3850 mm
 • maximálna výška: 1700 mm (Cetta 80), 4000 mm (Cetta 80 – Flexi – lanko), 2800 mm (Cetta 80 – Flexi – vodiace lišty), 2000 mm (Cetta 80 Slim) 
 • maximálna plocha: 8 m2

Odolnosť proti vetru

Skúšky odolnosti proti vetru vykonalo Centrum stavebného inžinierstva, a. s., v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Cetta 80 vedenie lankom

Základné charakterístiky Vlastnosť
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Odolnosť proti vetru class 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 80 vedenie lištami

Základné charakterístiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Odolnosť proti vetru class 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 80 Flexi - vedenie lankom

Základné charakterístiky Vlastnosť
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 38  28  19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Odolnosť proti vetru class 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 28 19 11 5 1 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 80 Flexi - vedenie lištou

Základné charakterístiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 38 28 19 11
Max. účinná výška krídla  Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Odolnosť proti vetru class 0 1 0 0
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Šikmá Cetta 80F TE

Základné charakterístiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvora L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Odolnosť proti vetru class 1 4
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 38 28
Max. účinná výška krídla 2 500
Šírka stavebného otvora L (mm) 2 500 2 500
Odolnosť proti vetru class 1 4 0 3
Max. rychlost vetra vmax (km/h) 19 11
Max. účinná výška krídla 4 000
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Viva

Základné charakterístiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Třída 3, 4 (podľa typu lamely)
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 - 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Na stiahnutie

Zaujal vás tento produkt? Máte otázky?

Radi vám odpovieme na vaše otázky. Stačí vyplniť formulár a najneskôr do 3 pracovných dní vám odpovieme.captcha

Odoslaním otázky súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti podľa ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb. v znení neskorších predpisov
na elektronickú adresu odosielateľa. Odosielateľ správy si je plne vedomý toho, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti odvolať,
pre prijatie jednotlivej správy aj pre prijímanie obchodných oznámení.