Menu
800 800 110

Prekáža roletovým a žalúziovým pohonom, ak pri prevádzke opakovane vypína tepelná poistka kvôli prehriatiu?

Ako napovedá názov, tepelná poistka je ochranný prvok pre mimoriadne odpojenie pohonu v situácii, keď hrozí jeho poškodenie. Preto nie je dimenzovaná na opakované alebo dokonca časté vypínanie, pretože tým môže dôjsť k jej nezvratnému poškodeniu a k nefunkčnosti celého pohonu. Tepelná poistka chráni pohon počas chodu, nie pri zablokovaní. Navyše, v dôsledku opakovaného nadmerného tepelného namáhania súčastí pohonu sa môže zvýšiť hlučnosť pri prevádzke a tiež znížiť životnosť.

O nás