Menu
800 800 110

Odkedy platí nová norma STN EN 13120 Vnútorné clony - funkčné a bezpečnostné požiadavky?

Nová norma vyšla 1. 8. 2014 a na národných úrovniach je platná od 1. 9. 2014.
Bezpečnosť detí