Menu
800 800 110

Musí byť výrobok označený výstražným značením?

Áno musí. Text a veľkosť varovného upozornenia je definovaný normou a tiež musí obsahovať ďalšie náležitosti. Tiež sa špecifikujú v novej norme.

Bezpečnosť detí