Menu
800 800 110

Kto nesie zodpovednosť - výrobca komponentov, predajca alebo montážna firma?

Zodpovednosť nesú všetci súčasne. Montér je zodpovedný za montáž žalúzie, ktorá zodpovedá normám a predpisom. Predajca/montér zariadenia sú zodpovední za informovanosť konečného zákazníka o možnom riziku a za riadnu inštaláciu žalúzie. Výrobca nesie zodpovednosť za ponuku a dodávku komponentov, ktoré sú testované podľa nových noriem.
Bezpečnosť detí