Menu
800 800 110

Ktoré z vonkajších žalúzií majú najmenší nábal pri vytiahnutí?

Správne sa to nazýva „výška stiahnutej žalúzie“. Všeobecne platí, že najmenšiu výšku stiahnutej žalúzie majú žalúzie s lamelami bez obruby, teda konštrukčné úpravy pozdĺžnej hrany lamely do roličky. Čím je lamela širšia, tým menšia je výška stiahnutej žalúzie.

V ponuke spoločnosti ISOTRA, a. s., sú dva základné varianty pre nižší nábal. Systém FLEXI, keď sa nízka výška nábalu dosiahne použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu a systém SLIM - špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami.

O nás