Menu
800 800 110

Kde musí byť umiestniť varovanie?

Text varovného upozornenia sa musí uviesť priamo na výrobku, na jeho obale a rovnako aj v návode na použitie. Text na obale však nemusí spĺňať rozmerové požiadavky písma, ako je to v prípade výstražného značenia na výrobku.

Bezpečnosť detí