Menu
800 800 110

Je potrebné zaistiť zhodu s novou normou pri renovácii alebo oprave žalúzií?

Norma sa netýka existujúcich žalúzií. Opravy sa nemusia vykonať tak, aby garantovali bezpečnosť dieťaťa. Prestavby však musia byť v zhode s ČSN EN 13120.

Bezpečnosť detí