Menu
800 800 110

Je nutné zo zákona označovať vnútorné žalúzie značkou CE?

Podľa nariadenia vlády č. 190/2002 Zb., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na stavebné výrobky označované CE, v platnom znení, neexistuje v súčasnosti povinnosť označovať vnútorné žalúzie značkou CE ani povinnosť vydávať ohľadom nich vyhlásenia ES o zhode.
O nás