Menu
800 800 110

Je možné pridať diaľkové ovládanie k už nainštalovaným vonkajším žalúziám s motorovým pohonom?

Ak sú motory s integrovaným prijímačom rádiového signálu, potom je možné jednoducho k motoru priradiť ďalší diaľkový ovládač zhodného výrobcu. Ak motor tento prijímač nemá, potom záleží na type zariadenia, ktoré bolo použité. V tomto prípade bude najvhodnejšie sa opýtať priamo dodávateľa tohto zariadenia. Od dodávateľa sa potom môžete napr. dozvedieť, že riadiaca jednotka umožňuje dodatočnú inštaláciu rádiového prijímača alebo naopak, že musí byť prípadne nahradená inou variantou alebo že bude potrebné doplniť existujúce inštaláciu o ďalšie zariadenia. V niektorých prípadoch dodatočná inštalácia diaľkového ovládania nebude možná.
O nás