Menu
800 800 110

Je možné ovládať dve rolety jedným spínačom?

Áno, je to možné, ale treba dodržať isté pravidlá. Ak sa použijú elektromechanické pohony, potom treba pridať oddeľovacie relé. Keby sa použil štandardný spínač pre viac pohonov súčasne, viedlo by to k ich postupnému zničeniu. Toto riziko nehrozí pri elektronických pohonoch, tzv. WT, ktoré možno zapojiť paralelne v maximálnom počte 3 motory. Pri použití rádiových pohonov sú možnosti ovládania prakticky neobmedzené.

O nás