Menu
800 800 110

Akými parametrami je obmedzená veľkosť predokennej rolety?

Maximálne veľkosti predokenných roliet sú obmedzené dvoma rozmermi - maximálnou šírkou a maximálnou plochou - a súvisia s veľkosťou, pevnosťou a materiálom použitých lamiel. U príliš širokých roliet môže dôjsť k natoľko veľkému priehybu lamiel, že celý lamelový bal vypadne z bočných vodiacich líšt a celá roleta sa tak stáva nefunkčná. Maximálna plocha rolety je naviazaná na váhu jednotlivých lamiel, pretože pri navíjaní rolety musia zámky horných lamiel zniesť celkovú váhu lamelového balu (veľká záťaž môže spôsobiť roztrhnutie lamelového balu).

O nás