Menu
800 800 110

Aké sú najčastejšie poruchy na horizontálnych žalúziách a ako sa riešia? Ako im predchádzať?

Pri horizontálnych žalúziách sa môže rozpojiť spojka retiazky a potom sa vytiahne celá retiazka z ovládacieho mechanizmu, alebo sa pri nesprávnej manipulácii retiazka vytrhne z ovládacieho labyrintu. Vždy je potrebné ovládať žalúzie retiazkou pod takým uhlom, aby kládol čo najmenší odpor v mieste vyústenia zo žalúzie.

Ďalšou chybou môže byť krivý chod žalúzie. Táto chyba môže vzniknúť vďaka nie celkom presnému nastaveniu, ale aj zlou manipuláciou, prípadne montážou. V takom prípade je potrebné, aby textilný pásik zaisťujúci chod žalúzie bol vždy v ťahu. Inými slovami, nie je vhodné napríklad nadvihovať spodný profil žalúzie tak, aby sa pásik nadmerne uvoľňoval.

O nás