Menu
800 800 110

Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu pohonov, stratia sa naprogramované dáta?

Pri výpadku elektrického prúdu zostane pohon v rovnakej pozícii a v rovnakom stave, v akom bol pred výpadkom napájania. Naprogramované dáta sa z pohonu nestratia,stále sú uložené v pamäti pohonu. Ich samovoľné zmiznutie nie je pri štandardných prevádzkových podmienkach možné.

O nás